logo
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Nabór na stanowisko podinspektora ds. promocji w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji - ZAKOŃCZONY
 

Starostwo Powiatowe w Przysusze
Aleja Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora ds. promocji w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji
 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie wyższe: filologia polska, dziennikarstwo, public relations lub studia podyplomowe w tym zakresie,
  • nieposzlakowana opinia,
  • dobry stan zdrowia,
  • brak skazania za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE, programów DTP,
  • znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów KPA,
 2. Wymagania dodatkowe:
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
  • umiejętność logicznego myślenia,
  • umiejętność selekcji informacji,
  • umiejętność redagowania informacji prasowych,
  • znajomość obsługi programów graficznych,
  • doświadczenie w organizacji imprez promocyjnych,
  • podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
  • 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku pracy,
  • umiejętność tworzenia publikacji,
  • dyspozycyjność,
  • prawo jazdy kategorii "B"
 3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
  • opracowywanie materiałów informacyjno – promocyjnych ukazujących dorobek powiatu i jego walory oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dostępnych środków przekazu,
  • nawiązywanie współpracy z samorządowymi partnerami krajowymi i zagranicznymi,
  • promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za granicą,
  • koordynowanie działań związanych z współpracą zagraniczną,
  • współpraca z mediami,
  • opracowywanie materiałów promujących powiat do kwartalnika "Ziemia Odrowążów" oraz współpraca w realizacji projektu "Ziemia Odrowążów",
  • promocja powiatu w mediach elektronicznych,
  • przygotowywanie do wydawania publikacji i czasopism dotyczących promocji i rozwoju powiatu.
 4. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV),
  • kwestionariusz osobowy,
  • list motywacyjny,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • kopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska pracy,

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji":

 • w kancelarii Starostwa Powiatowego w Przysusze, Aleja Jana Pawła II 10, pokój Nr 32,
 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Przysusze, Aleja Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha.
Termin składania ofert: do 11 lipca 2011 r. godz. 1500.

Inne informacje:

 • oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu rekrutacji,
 • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 675 23 39

Podmiot udostępniającyStarostwo Powiatowe w Przysusze
Ilość odwiedzin1317
Osoba wprowadzająca informacjęŁukasz Pawlikowski
Osoba wprowadzająca informację
Kontakt: 48 675 55 15 w.38
Opis: Starostwo Powiatowe w Przysusze, Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukasz Pawlikowski
Czas wytworzenia2011-06-22 08:18:31
Czas publikacji2011-06-22 07:50:44
Ostatnia zmiana2013-01-04 08:51:16
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Tagi: ,
Starostwo Powiatowe w Przysusze
Przysucha, Al. Jana Pawła II 10
Tel. 48 675 36 72, 48 675 55 15, 48 675 23 39, 48 675 23 52, 48 675 25 53
fax wew. 21
loading...
Proszę czekać...